Κατευθείαν από το διυλυστήριο
Πληρωμή και με πιστωτικές κάρτες
Δωρεάν καθαρισμός δεξαμενής
H ζεστασιά σας η ευθύνη μας!
Το ISO 9001 είναι η εγγύηση μας
0,00*

INTEROiL
Προτεραιότητα μας η ζεστασιά σας ! 
     τηλ:210-9027933
       210-9027940
       210-9027947

*H διάθεση του πετρελαίου ισχύει έως 30/4/2022 και οι παραγγελίες θα πρέπει να δηλωθούν έως και 26/04/22 λόγω προ εκτελωνισμού του καυσίμου.
*ΚΑΝΤΕ ΕΓΚΑΙΡΩΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ 26/4/22 *ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 30/4/22 * ΕΝΑΡΞΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΩΝ ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟ 20€