Πληροφορίες για Covid-19


Η INTEROIL, συμμεριζόμενη την ανησυχία όλων και με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους εργαζόμενους, τους πελάτες της και την κοινωνία γενικότερα, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις αναφορικά με την εξάπλωση του κορονοϊού COVID-19 στη χώρα μας και έχει λάβει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ενημέρωσης, πρόληψης και προστασίας με στόχο τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, τον περιορισμό της διασποράς του ιού αλλά και την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πελατών της.

Συγκεκριμένα, έχουν από την πρώτη στιγμή δοθεί σε όλο το προσωπικό της εταιρείας οδηγίες των αρμόδιων φορέων της Πολιτείας, τόσο για τα μέτρα πρόληψης και την τήρηση κανόνων υγιεινής, ενώ ταυτόχρονα έχουν ληφθεί πρόσθετα μέτρα προστασίας, παρέχοντας μάσκες και γάντια στο προσωπικό (διανομείς και εσωτερικοί υπάλληλοι), καθώς και μέτρα απολύμανσης εντός των γραφείων της. Όλοι οι χώροι της εταιρείας έχουν ενημερωτική σήμανση, απολυμαντικά και αντισηπτικά υγρά.

Ως επιχείρηση, η INTEROIL βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με όλους τους αρμόδιους φορείς για την υιοθέτηση ενδεδειγμένων πρακτικών στην κατεύθυνση της ετοιμότητας και της συνολικής αντιμετώπισης της πρωτοφανούς κρίσης, ενώ συνεχίζει να παρακολουθεί τις εξελίξεις και τις επίσημες ανακοινώσεις της Πολιτείας και είναι σε ετοιμότητα για την υιοθέτηση πρόσθετων μέτρων, εφόσον και όποτε χρειαστεί.

Χρήσιμες συμβουλές για τους πελάτες μας:

Σε περίπτωση προσέλευσης, θα πρέπει να διατηρούν τις απαραίτητες αποστάσεις ο ένας από τον άλλο και να τηρούν τους κανόνες υγιεινής.

· Να λαμβάνουν τα απαραίτητα ατομικά μέτρα προστασίας και προσωπικής υγιεινής στην επαφή τους με τους διανομείς και τους εργαζομένους μας.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία, οι πελάτες της  INTEROILμπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατώνστα τηλέφωνα 210 9027933 -210 9027940 -2109027947

Νέο
Τελευταία Νέα