Συντήρηση καυστήρων

Συντήρηση καυστήρων

Μια από τις σημαντικότερες εργασίες που δεν πρέπει να αναβάλουμε, είναι η ετήσια συντήρηση του καυστήρα, στο τέλος του χειμώνα, καθώς τα κατάλοιπα καύσης είναι ακόμα φρέσκα. Η συντήρηση του καυστήρα περιλαμβάνει μεγάλη γκάμα εργασιών τις οποίες δεν πρέπει να αμελούμε τόσο για τη δική μας ασφάλεια και οικονομία όσο και για το γεγονός ότι η ετήσια συντήρηση είναι υποχρεωτική βάσει νόμου. (Υπ. Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ. Αρ.369Β στις 24/05/93).

Στις εργασίες αυτές περιλαμβάνονται

  • Καθαρισμός του καυστήρα και του λέβητα από κατάλοιπα καύσης
  • Ρύθμιση του καυστήρα για εύρυθμη λειτουργία και εξοικονόμηση κατανάλωσης
  • Έλεγχος εκπομπής καυσαερίων
  • Έλεγχος καλής λειτουργίας και αυτοματισμών του καυστήρα
  • Έκδοση φύλλου καυσαερίων από πιστοποιημένη επιχείρηση στο αντικείμενο
  • Έλεγχος λίπανσης κυκλοφορητή

Χρειάζεστε συντήρηση καυστήρα;

Πετρελαιο Θερμανσης InterOil © 2017 | Κατασκευη Ιστοσελιδων - Web Builders