210-9027940 , 210-9027933
FAX  210-9027933
E-MAIL interoilgreece@gmail.com
Εθνάρχου Μακαρίου 94, Δάφνη, 17234,AΘΗΝΑ,ΑΤΤΙΚΗΣ

  • Black Facebook Icon

© 2016

Απολυμάνσεις

Για την αποφυγή των συναντήσεων με τους δυσάρεστους καθώς και επικίνδυνους για την υγεία μας αυτούς επισκέπτες, το ειδικό συνεργείο μας βρίσκεται κοντά σας διαθέτοντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό και αποτελεσματικά φάρμακα, εγκεκριμένα από το Υπουργείο Γεωργίας.

 

Με την πρόληψη και την άμεση επέμβαση, σας εγγυούμαστε για άριστα αποτελέσματα.

 

Μετά την ολοκλήρωση της απολύμανσης σας χορηγούμε Πιστοποιητικό Απολύμανσης  για οποιαδήποτε υγειονομική και αστυνομική αρχή.

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, για οποιαδήποτε πληροφορία καθώς και για να σας ενημερώσουμε για τις τρέχουσες προσφορές μπορείτε να επικοινωνείτε καθημερινά μαζί μας στο τηλεφωνικό μας κέντρο .

Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας 

στα 2109027933-2109027940

Καθαρισμός Δεξαμενής 

Τον Μάιο που η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης σταματά είναι απαραίτητος ο καθαρισμός της δεξαμενής του πετρελαίου.

 

Το πετρέλαιο θέρμανσης περιέχει παραφίνη και διάφορα άλλα κατάλοιπα τα οποία λόγω του ειδικού βάρους τους κατακάθονται στον πυθμένα της δεξαμενής με αποτελέσματα βλαβερά τόσο για την δεξαμενή όσο και για τον καυστήρα.

Με τον καθαρισμό της δεξαμενής πετυχαίνουμε την άριστη προστασία της δεξαμενής

από την διάβρωση καθώς και την αποφυγή βλαβών του καυστήρα.

Πώληση - Συντήρηση - Αναγόμωση Πυροσβεστήρων

Η  Interoil δραστηριοποιείται στην Πώληση, Συντήρηση και Αναγόμωση Πυροσβεστήρων.

Οι πυροσβεστήρες ανεξαρτήτως του κατασβεστικού υλικού που περιέχουν, των κιλών ή της μορφής τους πρέπει να ελέγχονται μία (1) φορά τον χρόνο (Νομοθεσία Κ.Υ.Α 618/43/2005 (Φ.Ε.Κ. Β΄52) – link).

Το στοιχείο που καθορίζει το είδος συντήρησης που επιβάλλεται να εφαρμόζεται κάθε χρόνο σε ένα πυροσβεστήρα είναι το Έτος Κατασκευής του.

Συντήρηση είναι η εργασία ελέγχου όλων των εξαρτημάτων του πυροσβεστήρα και εφαρμόζεται κάθε χρόνο.

Αυξημένη συντήρηση είναι η εργασία της αναγόμωσης του πυροσβεστήρα και εφαρμόζεται κάθε πέμπτο (5ο) χρόνο.

Εργαστηριακός Έλεγχος είναι η εργασία της υδραυλικής δοκιμής του πυροσβεστήρα και εφαρμόζεται στον δέκατο (10ο) χρόνο λειτουργικής ζωής.

Διαχείριση πολυκατοικίας

Η  Interoil αναλαμβάνει υπεύθυνα όλες τις υποχρεώσεις του διαχειριστή πολυκατοικίας, ελέγχει και εφαρμόζει τις απαιτούμενες εργασίες για την καλύτερη εικόνα του χώρου σας, σε συνεργασία με εκπρόσωπο του κτιρίου σας.

 

  • Έκδοση – Διανομή των ειδοποιητηρίων κοινοχρήστων και είσπραξή τους σε ώρα και ημερομηνία που έχει προαποφασιστεί.

  • Πληρωμή τακτικών κοινοχρήστων δαπανών (Συνεργείο Καθαρισμού, Συντήρηση Ανελκυστήρα, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, Κηπουρός κτλ.)

  • Προγραμματισμός και εκτέλεση εργασιών που έχουν αποφασιστεί από την Γενική Συνέλευση και αφορούν στην καλύτερη εικόνα και κατάσταση του κτιρίου.

  • Οργάνωση και ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων της διαχείρισης, τα οποία βρίσκονται ανά πάσα στιγμή στη διάθεση κάθε ιδιοκτήτη για έλεγχο.

  • Ενημέρωση διαχειριστή/εκπροσώπου της Πολυκατοικίας για το Αποθεματικό μία φορά το μήνα, σε ημερομηνία που έχει αποφασιστεί μεταξύ της εταιρείας μας και του ιδίου.

 

     

 

      ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

 

Η ανάληψη της διαχείρισης της Πολυκατοικίας σας, γίνεται ύστερα από:

 

1.Γενική Συνέλευση με θέματα «Ανάδειξη Διαχειριστή/Εκπροσώπου», ο οποίος εξουσιοδοτείται να αναθέσει τα καθήκοντά της Διαχείρισης στην Εταιρεία μας.

 

2.Την υπογραφή ιδιωτικού πρωτοκόλλου παραλαβής-παράδοσης, μεταξύ του διαχειριστή/εκπροσώπου της Πολυκατοικίας και της εταιρείας μας.

 

Στην Εταιρεία μας πρέπει να παραδώσετε:

 

1.Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων

 

2.Αντίγραφο Συστάσεως οριζοντίου ιδιοκτησίας της πολυκατοικίας

 

3.Αντίγραφο του κανονισμού της πολυκατοικίας

 

4.Πίνακα κατανομής χιλιοστών δαπανών

 

5.Αποθεματικό ταμείου ποσού ……………..ευρώ (το οποίο θα καλύπτει τις μηνιαίες ανάγκες της Πολυκατοικίας κατά τη χειμερινή περίοδο)

 

6.Αντίγραφα λογαριασμών ΔΕΗ-ΟΤΕ- ΕΥΔΑΠ

 

7.Καταστάσεις αγοράς ενσήμων ΙΚΑ με αγορασθέντα ένσημα έως και …………. (αν υφίστανται)

 

8.Βιβλία επικόλλησης ενσήμων ΙΚΑ (αν υφίστανται)

 

9.Κατάσταση ιδιοκτητών και μισθωτών (ονοματεπώνυμα και τηλέφωνα)

 

10.Κατάσταση Οφειλών/Οικονομικών εκκρεμοτήτων

 

Η εταιρεία μας κατόπιν αξιολόγησης των οικονομικών στοιχείων της Πολυκατοικίας ορίζει το Αποθεματικό, παραλαμβάνει αυτό, αλλά και τις ανεξόφλητες αποδείξεις των Κοινοχρήστων Δαπανών κατά την ημερομηνία της υπογραφής της συνεργασίας.

 

Η Εταιρεία μας, δεσμεύεται να εφαρμόζει τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και των κανονισμών της Πολυκατοικίας, με τη συνεργασία των υπαλλήλων μας και του διαχειριστή/εκπροσώπου της Πολυκατοικίας.

Διανομή Πετρελαίου Θέρμανσης

Η  Interoil γνωρίζοντας πόσο σημαντικό είναι το πετρέλαιο θέρμανσης για ένα σπίτι, φροντίζει κατά την διάρκεια διανομής πετρελαίου θέρμανσης (Οκτώβριο - Μάιο) για την:

 

 άμεση παράδοση (σε όλο το λεκανοπέδιο Αττικής)

 ελεγμένη & άριστη ποιότητα 

 τις καλύτερες τιμές της αγοράς  εξειδικευμένο    προσωπικό για εγγύηση ασφάλειας.